Wawrzyn Olimpijski dla Dariusza Słapka

W dniu 25 czerwca 2013 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie „Wawrzynów Olimpijskich 2012”„Srebrny Wawrzyn Olimpijski” w kategorii „Dzieła naukowe” (za lata 2009 – 2012) jury przyznało dr. hab. Dariuszowi Słapkowi z Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii UMCS za monumentalną pracę „Sport i widowiska w świecie antycznym” (Kraków – Warszawa 2010).  Czytaj więcej „Wawrzyn Olimpijski dla Dariusza Słapka”

VII Puchar Świata w Karate Tradycyjnym

W dniu 15 maja w Hali Globus w Lublinie odbyła się jedna z najbardziej prestiżowych imprez sportowych tego roku – VII edycja Pucharu Świata w Karate Tradycyjnym. Podczas tego wydarzenia debiutowało Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu utworzone przy Instytucie Historii UMCS dzięki porozumieniu podpisanemu przez Prezydenta Miasta dr. Krzysztofa Żuka i JM Rektora UMCS prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego. Debiutując, pragnęliśmy zwrócić uwagę na cel naszej działalności, na to jak istotny wkład w dzieje Lublina miał i ma sport oraz dlaczego nie tylko warto, ale wręcz należy zbierać pamiątki po dawnych zwycięstwach lubelskich sportowców i kultywować pamięć o nich i ich dokonaniach.

Czytaj więcej „VII Puchar Świata w Karate Tradycyjnym”