Dołącz do nas!

Apelujemy do wszystkich lubelskich amatorów sportu,
podzielcie się z nami swoją pamięcią, swoimi pełnymi emocji wspomnieniami! Utrwalaliście je w fotografiach, a ich ślad tkwi także
w starych dyplomach, medalach, odznakach, plakatach, sprzęcie sportowym, a nawet biletach wstępu na piłkarskie mecze…
Jeśli tę spuściznę pragniecie oddać zbiorowej pamięci, ocalić od zapomnienia i bezpiecznie zachować dla młodego pokolenia,
prosimy o kontakt z Centrum Dokumentacji Historii Sportu.
Część z niej możecie pozostawić w depozycie (ciągle pozostanie Waszą własnością), część jedynie udokumentujemy (sfotografujemy, poddamy digitalizacji), zwracając potem właścicielom.
Ogromną wartość będą miały także Wasze relacje ustne,
które utrwalimy za pomocą najnowszych zdobyczy techniki.
Dzięki Wam ma szansę powstania unikalna baza danych.
Swoje pamiątki i wspomnienia odnajdziecie z pewnością w popularnych
i naukowych publikacjach firmowanych przez 
Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu 
przy Instytucie Historii UMCS! 
Czekamy na Państwa!

Dr hab. Dariusz Słapek