Mieszkańcy Lublina i Lubelszczyzny

Mieszkańcy Lublina i Lubelszczyzny, Amatorzy Sportu!

               Powstanie Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu trudno uznać za najbardziej istotne wydarzenie sportowe w regionie, bo przykuwający Naszą uwagę sport dzieje się tu i teraz. W największym stopniu mieści się on w teraźniejszości, w aktualiach,
a ekscytuje też samą myślą o możliwości uczestniczenia w nim w najbliższej przyszłości. Ważny w tych wymiarach sport wymyka się zwykle refleksji historycznej i w tej perspektywie bywa lekceważony. Z dnia na dzień koncentrują naszą uwagę kolejne „nowe” zawody, igrzyska i olimpiady, choć nigdy chyba w tej swego rodzaju sztafecie nie umyka zupełnie wspomnienie wielkich historycznych wiktorii, sukcesów i rekordów. Pamięć tę należy niewątpliwie utrwalać i wzmacniać z innych przyczyn, niż tylko z powodu zupełnie naturalnego identyfikowania się ze zwycięzcami. Sport kojarzy nam się z młodością, zdrowiem, radością, wolnością i swobodą. Także z tych powodów kodujemy go w naszej pamięci. Zjawisko to ma wymiar bardzo osobisty, rzec nawet można intymny i sentymentalny. Warto sobie jednak uświadomić rolę sportu w zbiorowym doświadczeniu. Oto niektóre mecze piłkarskie w Lublinie gromadziły przecież ponad dwudziestotysięczną widownię i dopiero w takiej sytuacji wielu uświadamiało sobie, że stanowią cząstkę dużo większej całości… To pewnie wtedy mogło rodzić się specyficzne poczucie przywiązania do małej ojczyzny. Nie sposób nad tym rodzącym się w ramach sportu wspólnotowym myśleniem przechodzić do porządku dziennego! 
Apelujemy zatem do wszystkich lubelskich amatorów sportu, podzielcie się z nami swoją pamięcią, swoimi pełnymi emocji wspomnieniami! Utrwalaliście je w fotografiach, a ich ślad tkwi także w starych dyplomach, medalach, odznakach, plakatach, sprzęcie sportowym, a nawet biletach wstępu na piłkarskie mecze… Jeśli tę spuściznę pragniecie oddać zbiorowej pamięci ocalić od zapomnienia i bezpiecznie zachować młodemu pokoleniu, prosimy o kontakt z Centrum Dokumentacji Historii Sportu. Część z niej możecie pozostawić w depozycie (ciągle pozostanie Waszą własnością), część jedynie udokumentujemy (sfotografujemy, poddamy digitalizacji), natychmiast oddając je właścicielom. Ogromną wartość będą miały także Wasze relacje ustne, które także utrwalimy za pomocą najnowszych zdobyczy techniki. Dzięki Wam ma szansę powstania unikalna baza danych. Swoje pamiątki i wspomnienia odnajdziecie z pewnością w popularnych i naukowych publikacjach firmowanych przez
Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportuprzy Instytucie Historii UMCS! Czekamy na Państwa! 

 

Dyrektor Instytutu Historii UMCS

Dariusz Słapek