materiały do historii lubelskiego sportu

Antoni Władysław Gieraś (1919 – 2013)

Lublinianin, działacz sportowy, ogromnie zaangażowany w propagowanie sportu w Lublinie, prawdziwy społecznik i pasjonat sportu. Uczestnik Wojny 1939, żołnierz Armii Krajowej.

„Lubelski Tygodnik Sportowy” z lat 1924-1925

„Lubelski Tygodnik Sportowy” to lokalny periodyk – jak informowano na stronie tytułowej – „poświęcony wyłącznie sprawom rozwoju sportu w województwie lubelskim”. Ukazywał się w Lublinie tylko przez kilka miesięcy na przełomie lat 1924 i 1925.

Sport w „Sztandarze Ludu” w roku 1955

„Sztandar Ludu” był organem prasowym  Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (do r. 1948 PPR). Ukazywał się w latach 1945–1990 jako gazeta codzienna o zasięgu regionalnym.   W roku 1955 objętość „Sztandaru Ludu” wahała się…