lubelskie stadiony

O lubelskich stadionach

Zanim Lublin doczekał się obiektów sportowych z prawdziwego zdarzenia, w prasie lubelskiej toczyła się ciekawa (przede wszystkim jednak długa!) dyskusja dotycząca sposobu utrzymania i gospodarowania na dotychczas istniejących stadionach. W 2007 roku w periodyku „Kontra” (czerwiec) ukazał się polemiczny artykuł dr Andrzeja Krychowskiego. Miejmy nadzieję, że poruszane przez niego (Autora) kwestie mają w tej chwili wybitnie historyczny wymiar. W kontekście tego artykułu warto jednak pamiętać o starym „stadionie żużlowym” i jego oczekiwanym następcy…”   Dariusz Słapek

„Sportowa pamięć Lublina” – wystawa LCDHS

Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu przygotowuje wystawę „Sportowa pamięć Lublina”. Jej bohaterami będą ludzie i wydarzenia sportowe żyjące we wspomnieniach mieszkańców naszego miasta przypominane przez plakaty, afisze i fotografie.

Projekt stadionu „Lublinianki” z roku 1924

W ostatnich dekadach wieku XIX w przestrzeni Lublina pojawia się nowość – pierwsze obiekty przeznaczone do uprawiania sportu i rekreacji. Powstają one na peryferiach miasta, na wolnych działkach i na terenach zajętych wcześniej przez ogrody lub nieużytki.