LCDHS

Z życia LCDHS

W zakładce tej, prezentować będziemy relacje z postępów naszej pracy, naszego udziału w wydarzeniach sportowych, imprezach cyklicznych, jak również z tych, których jesteśmy organizatorami. Informacje te, umieszczane będą w kolejności chronologicznej.

Adam Kowalczyk

Adam Kowalczyk – pięściarz, zawodnik Motoru Lublin i Lublinianki.  

Nasi poprzednicy

W lutym 2008 roku w głowach dziennikarzy Krzysztofa Basińskiego i Andrzeja Kwieka zrodziła się idea stworzenia Lubelskiej Galerii Sportu. Wydawało się, że pomysł trafił na podatny grunt i zyskał aprobatę środowisk sportowych i urzędniczych. Powstało nawet Stowarzyszenie Sportowy…