TKKF

Fotografie z kolekcji Antoniego Gierasia

Dzięki fotografią coś tak ulotnego i „dzisiejszego” jak sport utrwala się w naszej pamięci i pozwala wrócić wspomnieniami do chwil w których kultura fizyczna była dla nas jako zawodników, kibiców czy działaczy czymś wyjątkowym, czymś czym „żyliśmy”. Sport był niewątpliwie istotą pracy Pana Antoniego Gierasia, który całe swe życie poświęcił na krzewienie idei sportu jako środka wychowawczego lubelskiej młodzieży.

Wycinki prasowe z Kolekcji Antoniego Gierasia

Poniższe materiały stanowią cześć zbioru Antoniego Gierasia. Są to wycinki prasowe obejmujące Jego działalność jak również rzeczy istotne w lubelskim sporcie. 
Materiały możemy zaprezentować Państwu dzięki uprzejmości Pani Danieli Durakiewicz, która umożliwiła nam utrwalenie pamiątek zgromadzonych przez swojego świętej pamieć Tate, Pana Antoniego Gierasia.