Z archwium dr Andrzeja Krychowskiego.

Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Lubelszczyzny w latach 1936 – 2003 Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historiii Sportu bez regularnego wsparcia ze strony dr Andrzeja Krychowskiego, nestora wśród trenerów lekkiej atletyki nie tylko z…

Sala Mistrzów Kraśnickiego Sportu

Mirosław Sznajder 20 czerwca zainicjowany został projekt, którego celem jest gromadzenie pamiątek po najwybitniejszych sportowcach Kraśnika. Miejscem, gdzie zostaną wyeksponowane jest sala konferencyjna w urzędzie miasta, która od tego dnia przyjęła nazwę Sala Mistrzów Kraśnickiego…

Sukces lubelskich ciężarowców (AD 1968)

Na chwalenie się sportowymi sukcesami pora zawsze jest właściwa! Dzieje się tak nawet wówczas, kiedy powody dumy, znakomite osiągnięcia sportowe wydają się już nieco przebrzmiałe i odległe w czasie. W przypadku bogato ilustrowanego wycinka ze „Sportowego Echo”, tygodniowego…