Sukces lubelskich ciężarowców (AD 1968)

Na chwalenie się sportowymi sukcesami pora zawsze jest właściwa! Dzieje się tak nawet wówczas, kiedy powody dumy, znakomite osiągnięcia sportowe wydają się już nieco przebrzmiałe i odległe w czasie. W przypadku bogato ilustrowanego wycinka ze „Sportowego Echo”, tygodniowego…