Jan Zygmunt Boluk (1952-2023).

Sportowiec, organizator i wierny kibic lubelskiego sportu

Nagła i niespodziewana śmierć Jana Boluka w Stanach Zjednoczonych sprawiła, że tej niewątpliwej straty nie mogły odnotować lubelskie media. Stało się tak również z tego powodu, że za „Wielką Wodą” przyszło mu spędzić blisko 40 lat, co w naturalny sposób zatarło pamięć o Jego lokalnych zasługach i osiągnieciach. Tam w Oho ciągle wspominał swoje azetesiackie, koszykarskie czasy i działalność w epoce PRL zupełnie wyjątkową. Jan Boluk był bowiem spiritus movens zorganizowanej (w czasach PRL!) aktywności kibiców lubelskiego żużla.

Dzisiaj pamięć o Janie pielęgnuje Jego siostra, Pani  Ewa Łucja Boluk. Poniżej prezentujemy przygotowany przez Nią biogram ukochanego Brata. Być może ta garść informacji ożywi pamięć żyjących jeszcze przyjaciół Zmarłego i dzięki temu będziemy wiedzieć więcej o czymś tak wyjątkowym jak Klub Kibica RKS „MOTOR”….

PS. Nie stanie się chyba nic strasznego, jeśli do zdawkowo zaprezentowanej pasji Jana Boluka do żużla dodam kilka zdań pochodzących z prywatnego maila od p. Ewy: „Uwielbiał jazdę na motorze, czuł się wtedy wolny w otoczeniu przyrody”. Potem przyszła choroba, „ale do końca był aktywny, jeździł motocyklem, miał dwa ulubione stalowe rumaki. Uczestniczył w rajdach po Stanach, w 2010 r. zajął 2 miejsce, co opisano w styczniu 2011r. w Motorcycle Magazine RidinOn. Musiał jednak zrezygnować z biegania i jazdy rowerem. Cały czas, przez te 38 lat mieszkania w Stanach Zjedn. interesował się i na bieżąco żył życiem, i osiągnięciami „swego” klubu Motor, żużlowcami, piłkarzami,  nie zapominając o AZS, koszykarzach i siatkarzach, dzieląc się swymi przemyśleniami i opiniami, po obejrzeniu meczu, na portalach społecznościowych i oczywiście ze mną”.

Boluk7

Boluk-6

  „Mgr chemii Jan Zygmunt Boluk, urodzony 7 czerwca 1952 r. w Gdańsku, odszedł we wrześniu  2023 r. w USA (Ohio), absolwent wydziału Mat.-Fiz.-Chem. UMCS w Lublinie, studiował w latach 1971-1976.

Był członkiem klubu AZS – UMCS Lublin, sekcja koszykówki (leg. Nr 899 od dn. 15. X. 1971 r.). Na Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych wraz z zespołem koszykarzy AZS-UMCS Lublin w 1973 r. zdobył srebrny medal, natomiast w roku 1976 medal złoty. Zespół ten został również zwycięzcą międzynarodowego turnieju koszykówki męskiej w 1973 r. (26-28.II.1973 r.). Drużyna wygrała wtedy wszystkie spotkania. Znaczący udział w tym sukcesie miał Jan Boluk, który zdobył najwięcej punktów – 24 (vide: notatka Kurierze Lubelskim z dn. 1.III.1973 r.)

24.VI.1975 r. Zarząd Główny AZS nadał Janowi Boluk srebrną odznakę AZS (nr 3141 W-wa 24.VI.1975 r.). Jan-Zygmunt Boluk był członkiem Klubu Kibica RKS „MOTOR” w Lublinie (leg. nr 173/79 wyd. 23.II.1979 r.), członkiem Koła Sympatyków RKS „MOTOR” w Lublinie (leg. Nr 362 wyd. 1.VIII. 1983 r.)

Do 1985 r. był kierownikiem Biura RKS „MOTOR” w Lublinie, uzyskał Mandat nr 68, uprawniający Go do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym RKS „MOTOR” w Lublinie z głosem stanowiącym (wyd. 28.XI.1983 r. przez RKS „MOTOR”). Należał do NSZZ „Solidarność” Samodzielnego Koła Klubu Sportowego „Motor” w Lublinie.

Do 31.XI.1983 r. posiadał licencję spikera zawodów i sędziego wirażowego, wydaną przez Polski Związek Motorowy – Kolegium Sędziowskie w Lublinie. W marcu 1985 r. Jan Zygmunt Boluk wyjechał do Stanów Zjednoczonych.

Przez cały swój pobyt w USA (38 lat), do końca swoich dni, zawsze żywo interesował się i śledził poprzez media sportowe życie „swoich” Klubów i drużyn, w których w przeszłości aktywnie uczestniczył.

Niespodziewanie odszedł nagle we wrześniu 2023 r.  w North Royalton Ohio)”.

Cześć Jego pamięci!

Dary Mirosława Sznajdera

Niezwykle miło nam poinformować, że do „Kącika książki sportowej” znajdującego się w czytelni Instytutu Historii UMCS (Pl. M. Curie – Skłodowskiej 4A) trafiły publikacje dotyczące dziejów sportu w Kraśniku. Stało się tak dzięki szczodrobliwości Pana Mirosława Sznajdera. Jego regionalistyczne aktywności, przedsięwzięcia i inicjatywy trudno skwitować jednym zdaniem, ale jeśli powiedzieć, że jest on bodaj najwybitniejszym znawcą dziejów XX-wiecznego Kraśnika (w tym miejscowego sportu!), to niechże to stanowi zapowiedź oddzielnego tekstu poświęconego Panu Mirosławowi i jego badawczym pasjom (opublikujemy go jeszcze przed końcem tego roku)!

W podarowanej kolekcji są przede wszystkim materiały dotyczące kraśnickich zapasów (patrz poniżej). O wielu z nich rzec można, że to prawdziwe „białe kruki”. Wszystkie już od najbliższego poniedziałku znajdą się we wspomnianej czytelni.
Przypominamy, że „Kącik” powstał ponad rok temu i gromadzimy w nim wszelkie publikacje dokumentujące dzieje regionalnego sportu. W tej chwili to już grubo ponad 200 książek, broszur, rękopisów etc.
Zachęcamy do ich wykorzystywania i refleksji nad tym, co z Państwa zbiorów trafić powinno do uniwersyteckiej biblioteki!


D. Słapek

Historia Centrum Kultury Fizycznej UMCS w l. 1951-2023

19 października 2023 r. w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka świętowano jubileusz 70-lecia Centrum Kultury Fizycznej UMCS. Kto nie był, niech żałuje, bo jedynie namiastkę atmosfery i klimatu (nie zawsze i nie tylko oficjalnej) uroczystości oddają liczne informacje internetowe na temat tego ważnego wydarzenia (patrz: https://prasa.umcs.lublin.pl/Prasa%2020.10.2023.pdf ). Mając jednak na uwadze, że tzw. newsy mają raczej ulotny charakter, choć bez wątpienia w albumach rodzinnych wielu uhonorowanych z okazji jubileuszu pracowników Centrum i osób z jego dokonaniami związanych ilustrujące uroczystość fotografie znajdą poczesne miejsce, sądzić można, iż w szerzej pojmowanej pamięci środowiska przetrwają i pozostaną dzieła „natury czysto historycznej”.

Biorąc bowiem pod uwagę niewielką monografię autorstwa dr Krzysztofa Krawczyka, prof. UMCS, pt.  Historia Centrum Kultury Fizycznej UMCS w l. 1951-2023 (Lublin 2023, ss. 41), nabieram pewności, że główny organizator imprezy, Dyrektor CKF, Pan Doktor Tomasz Bielecki, wykazał się znakomitą wrażliwością na istotę i potrzeby historii polskiej kultury fizycznej. Z tej dobrze pojmowanej synergii autorsko-dyrektorskiej zrodziła się niezwykle potrzebna praca, która dobitnie pokazuje, że Ci z Lublina (od dziesięcioleci odpowiedzialni za lokalny sport akademicki) nie gęsi… Studia Wychowania Fizycznego w Polsce obrosły już w swoją literaturę i przynajmniej kilka ośrodków akademickich doczekało się poświęconych im monografii historycznych. Do grona nielicznych dołączył UMCS, co naturalne o tyle, że zupełnie świeże sportowe sukcesy naszych studentów wymagają nie tyle utrwalenia, co pokazania drogi, jaką na przestrzeni ostatnich 70 lat przeszedł sport studencki w trwałej symbiozie z Akademickim Związkiem Sportowym.

Historyczna wrażliwość akademików sportowców z UMCS zasługuje na pochwałę jeszcze z innego powodu. Oto obok książki dr Krawczyka uczestnicy uroczystości mieli okazje zapoznać się ze wspomnieniami pracowników CKF. To niezwykle cenna inicjatywa, bo w tej sytuacji wypada do trzech relacji, autorstwa dr Katarzyny Nieleszczuk, Bogusława Maciaszczyka oraz wspomnianego dr Krzysztofa Krawczyka, dołączyć kilka innych wspomnień (potencjalnych autorów bez liku!), które w połączeniu ze wspomnianą monografią stanowić mogą całkiem już pokaźną publikację… Trzymam kciuki za taki właśnie TRWAŁY finał jubileuszu 70 lat CKF UMCS!

Póki co poniżej publikujemy trzy wspomniane relacje, a chętnych do zapoznania się z monografią K. Krawczyka zapraszamy do kącika książki sportowej w czytelni Instytutu Historii UMCS. 

Segregator1a

        Dariusz Słapek

„Rowerem po drogach i bezdrożach Królestwa Polskiego”

Poniżej prezentujemy fotograficzny zapis z otwarcia tytułowej wystawy (fotografie wykonał W. Palusiński).

Jednocześnie szczerze dziękujemy Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie za użyczenie wystawy, a Panu Profesorowi Robertowi Gawkowskiemu za niezwykle interesujący wykład  na temat dziejów turystyki rowerowej w Polsce. Słowa podziękowania kierujemy również do Panów Piotra Kańczugowskiego oraz Łukasza Śmiecha, lubelskich retrocyklistów, których zabytkowe rowery i XIX-czny bicykl okazały się wyjątkową atrakcją całego przedsięwzięcia.

Dziękujemy władzom UMCS, prorektorowi prof. Arkadiuszowi Berezie, za uroczyste otwarcie wystawy.

Trwała pamiątką ekspozycji, książka „511 wiorst na rowerze. Moja pierwsza wycieczka po Królestwie Polskim” podarowana przez Prof. Gawkowskiego, trafiła do kącika książki sportowej w czytelni Instytutu Historii UMCS.

Dr hab. D. Słapek, prof. UMCS, Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu

Mgr Dariusz Boruch, kierownik Muzeum UMCS

Fotografie wykonał W. Palusiński

Uczestnicy wystawy „Rowerem po drogach i bezdrożach Królestwa Polskiego”
Od lewej Piotr Kańczugowski, Prof. Robert Gawkowski, Prof Dariusz Słapek
Trwała pamiątką ekspozycji, książka „511 wiorst na rowerze. Moja pierwsza wycieczka po Królestwie Polskim” podarowana przez Prof. Gawkowskiego na ręce prorektora UMCS prof. Arkadiuszowi Berezie
„Rowerowi” bohaterzy wystawy
Współczesne rowery uczestników wystawy
Od lewej Prof. Robert Gawkowski, Prof. Dariusz Słapek, Prof. Arkadiusz Bereza, mgr Dariusz Boruch
Od lewej Prof. Arkadiusz Bereza, Prof. Dariusz Słapek
Strona tytułowa książki wydanej przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Video relacja z wystawy „Rowerem po drogach i bezdrożach Królestwa Polskiego” – do pobrania do 7 dni: https://we.tl/t-t4RBgkCCEs  (autorka P.Litka)

336 stron na stulecie Tomasovii!

Stulecie Tomaszowskiego Klubu Sportowego „Tomasovia” obchodzono na wiele sposobów, ale zbiorową pamięć o tym wydarzeniu w największym zakresie kształtować będzie z pewnością obszerna monografia przygotowana przez specjalnie w tym celu powołany zespół redakcyjny składający się z przedstawicieli klubu, samorządu oraz tzw. ludzi tomaszowskiego sportu.

Na fotografii zespół w kompletnym składzie: dr Dionizy Hałasa, Janusz Brodowski, Izydor Wiśniewski, Mirosław Tereszczuk, Wacław Koszel, Wojciech Dziedzic oraz Stanisław Pryciuk (fot. za: https://rewizje-tomaszowskie.pl/aktualnosci/974/Jubileusz-100-lecia-TKS-Tomasovia )

Ci ostatni w nawiększym stopniu decydowali o merytorycznym obliczu tej wartościowej publikacji. O potrzebie jej powstania nie trzeba szczególnie przekonywać, a wątpiących wypada tylko odwołać do wstępu przygotowanego przez Burmistrza Miasta Tomaszowa Lubelskiego Wojciecha Żukowskiego i Przewodniczącą Rady Miasta Monikę Pikułę. Konstrukcja pracy jest w peni adekwatna do charakteru sportowej aktywności klubu, jego osiągnięć i dokonań w okresie od epoki XX-lecia międzywojennego aż do czasów zupełnie współczesnych. Publikacje otwierają zatem rozdziały dotyczące lokalnego sportu w okresie 1918-1939. Pozostałe części stanowią monografie poszczególnych dyscyplin uporządkowane wedle zasług, znaczenia i dostępnego materiału źródłowego. Najbardziej obszerny jest oczywiście rozdział dotyczący piłlki nożnej, potem czytelnika aprobują dzieje miejscowej lekkiej atletyki  siatkówki, następnie piłki siatkowej, podnoszenia ciężarów, kolarstwa i wreszcie lokalnych szachów. Solidnym uzupełnieniem tych wiodących partii książki są liczne aneksy.

Autorem największej liczby rozdziałów i aneksów jest Mirosław Tereszczuk (redaktor prowadzący), prawdziwy pasjonat miejscowego sportu, doświadczony badacz-regionalista, autor kilku samodzielnych prac poświęconych historii sportu. 

Gratulujemy jednak całemu zespołowi i niezwykle doceniamy efekty jego pracy! W zasadzie towarzyszy nam nawet uczucie zazdrości, bo potencjał Lublina, miasta uniwersyteckiego, jak dotąd, nie „wygenerował” podobnej monografii dziejów sportu w stolicy regionu…

Egzemplarz książki od jutra znajdzie się kąciku książki  sportowej w czytelni Instytut Historii UMCS w Lublinie.

Dariusz Słapek

Rowerowa podróż do Lublina AD 1897!

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu przy Instytucie Historii UMCS oraz Muzeum UMCS w Lublinie zapraszają na wystawę pt. „Rowerem po drogach i bezdrożach Królestwa Polskiego”.

Wystawę przygotował dział naukowy Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie pod kierunkiem Prof. Roberta Gawkowskiego. Scenariusz ekspozycji został oparty o diariusz z rowerowej podróży, jaką latem 1897 r. odbył v-prezes Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów Antoni Klemens Fertner (1849 – 1915) wraz ze swoim 14 – letnim synem, Stasiem.

Bohaterzy zachowanej w rękopisie relacji z rozpoczętej w Warszawie peregrynacji dotarli m.in. do Lublina i Puław. Staś opisywał odwiedzane miejsca i stąd w opisie podróży pojawiają się ciekawe wątki lubelskie.

Wystawę uzupełniają inne akcenty lubelskie nawiązujące do dwóch wcześniejszych ekspozycji przygotowanych przez Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu, a poświęconych początkom kolarstwa w Lublinie oraz międzywojennym Biegom Dookoła Polski, które związane były z Lublinem.

Atrakcją wystawy będzie oryginalny bicykl stanowiący własność wielkiego miłośnika kolarstwa Pana Łukasza Śmiecha.

Otwarcie ekspozycji odbędzie się w holu przed wejściem głównym do Nowej Humanistyki (Plac M. Curie – Skłodowskiej 4 a) 9 października 2023 r. o godz. 11.00. ZAPRASZAMY!

plakat-D-wl-DOP-DO-A4-100

Dariusz Słapek