Redakcja LCDHS

Sport w Lublinie dziś

25 września 2013

Sport w Lublinie dziś

Prace w zakładce „Sport w Lublinie dziś” zawierają artykuły, monografie i wykaz druków ulotnych zawierających informacje dotyczące aktualnych bądź nieodległych w czasie wydarzeń sportowych.  

Poniższa bibliografia, pierwsza dotąd o takim charakterze, koncentruje się przede wszystkim na pracach naukowych (monografiach, encyklopediach, artykułach w większości z fachowych periodyków). Znaleźć w niej można także prace o charakterze popularnym (pozbawione lub publikowane z ograniczonym aparatem naukowym) oraz pamiętniki, wspomnienia, reportaże o dużych walorach poznawczych (pisane przez samych „ludzi sportu” lub dziennikarzy sportowych). Wytłuszczone zostały opisy tych prac, które fizycznie znajdują się w zasobach Centrum i można z nich korzystać w czytelni Instytutu Historii UMCS. Bibliografia nie dotyczy jedynie Lublina, a obejmuje cały region. Jeśli jednak Nasze Miasto stanowi i stanowiło szeroko rozumiane centrum Lubelszczyzny, to wiele wydarzeń sportowych dziejących się w innych miejscach jest jednak na wiele sposobów z Nim związane. Z drugiej strony Lublin nie był przecież wyspą na sportowej mapie Polski…

#A

#B

#C


#D


#E


#F


#G


#H


#I


#J


#K


#L
#M


#N


#O


#P


#R


#S


#T


#U


#W

Zobacz także: