Redakcja LCDHS

Wystawa „Kolarstwo w międzywojennym Lublinie”

25 września 2013

Wernisaż wystawy Kolarstwo w międzywojennym Lublinie – ze zbiorów
Mai Lambert-Z
amorowskiej
, odbył się 24 IX 2013 roku w Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przy ulicy Radziszewskiego 11. Uroczystego otwarcia wystawy dokonali Panowie Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS prof. Robert Litwiński, Dyrektor Instytutu Historii UMCS prof. Dariusz Słapek oraz pracownik Muzeum UMCS Dariusz Boruch.


Wernisaż swoją obecnością zaszczyciły Pani Maja Lambert-Zamorowska – właścicielka większości prezentowanych pamiątek i jej mama Pani Jadwiga – wdowa po Tadeuszu Lambercie. Obecne były również osoby związane od dziesięcioleci z lubelskim kolarstwem m. in. Pan Jerzy Witeska, przedsiębiorca Andrzej Kita – człowiek, któremu dobro lubelskiego sportu leży na sercu.

Wystawa składała się z plansz przygotowanych przez Arkadiusza Borysiuka według scenariusza opracowanego przez Jerzego Kasprzaka i Dariusza Borucha. Oprócz plansz z archiwalnymi fotografiami prezentowaliśmy też medale, dyplomy i inne pamiątki po Tadeuszu i Józefie Lambertach użyczone nam przez Muzeum Lubelskie ( m. in. rower Jaguar, przedwojenne szarfy triumfatorów wyścigów kolarskich).

Wystawa przygotowana została wysiłkiem:
Prof. Dariusza Słapka,
Jerzego Kasprzaka,
Dariusza Borucha,
Ewy Zielińskiej,
Arkadiusza Borysiuka,
Paweł Markiewicza.

Dziękujemy serdecznie za liczne przybycie.
Wystawa prezentowana będzie do dnia 23 października 2013 r.

Wystawa.

Wernisaż wystawy 24 IX 2013

Zobacz także: