Muzeum Kultury Fizycznej i Sportu w Lublinie

Kolarstwo w zbiorach dawnego Muzeum Sportu

Galerie prezentują zdigitalizowane obiekty z dawnego Muzeum Sportu, które obecnie należą do zbiorów Muzeum Lubelskiego. Fotografie dotyczą dziejów kolarstwa w Lublinie i na Lubelszczyźnie.

Zbiory dawnego Muzeum Sportu

Muzeum Lubelskie przekaże Lubelskiemu Centrum Dokumentacji Historii Sportu fotografie 1300 dokumentów, przedmiotów, medali, odznak, dyplomów i innych pamiątek związanych ze sportowym życiem naszego regionu oraz lubelskimi sportowcami, trenerami i sędziami. Zbiór, składający się z około…