Muzeum Kultury Fizycznej i Sportu w Lublinie

Zbiory dawnego Muzeum Sportu – piłka nożna

W zbiorach dawnego Muzeum Kultury Fizycznej i Sportu w Lublinie (Odział Muzeum Okręgowego) znajdują się dokumenty m. in. po Janie Bolesławie Moniaku. Był on sędzią piłkarskim i propagatorem sportu w wojsku.

Zbiory dawnego Muzeum Sportu – tenis stołowy

  Zbiory dawnego Muzeum Kultury Fizycznej i Sportu w Lublinie (Odział Muzeum Okręgowego) w dziedzinie tenisa stołowego dotyczą dwóch zawodników, a potem działaczy – Tadeusza Patyńskiego (ur. 1918) i Kazimierza Malinowskiego. W galerii prezentujemy fotografie…

Wernisaż wystawy „Kolarstwo w międzywojennym Lublinie”

Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu udostępni cześć swoich zasobów, prezentując je w Muzeum UMCS. Wystawa złożona będzie z eksponatów przekazanych przez Panią Maję Lambert-Zamorowską oraz miejskie Muzeum w Lublinie. Poświęcona będzie tematyce lubelskiego kolarstwa i…