VII Puchar Świata w Karate Tradycyjnym

W dniu 15 maja w Hali Globus w Lublinie odbyła się jedna z najbardziej prestiżowych imprez sportowych tego roku – VII edycja Pucharu Świata w Karate Tradycyjnym. Podczas tego wydarzenia debiutowało Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu utworzone przy Instytucie Historii UMCS dzięki porozumieniu podpisanemu przez Prezydenta Miasta dr. Krzysztofa Żuka i JM Rektora UMCS prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego. Debiutując, pragnęliśmy zwrócić uwagę na cel naszej działalności, na to jak istotny wkład w dzieje Lublina miał i ma sport oraz dlaczego nie tylko warto, ale wręcz należy zbierać pamiątki po dawnych zwycięstwach lubelskich sportowców i kultywować pamięć o nich i ich dokonaniach.

Nasze Działania

Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu w swej działalności zajmuje się również organizacją wydarzeń, mających na celu popularyzację dziejów kultury fizycznej w Lublinie i na Lubelszczyźnie.