Profesor Dariusz Słapek

Pokłosie konferencji „Od Paryża do Paryża. Polski sport olimpijski na tle dziejów najnowszych” (Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, 6-7 maj 2024 r.)

8 maja 2024

Nie sposób tak ważne z perspektywy historii polskiego sportu i dziejów rodzimego olimpizmu przedsięwzięcie pozostawić jedynie na poziomie anonsu, który zresztą nie tak dawno pojawił się na stronach Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu. Najogólniej stwierdzić wypada: niech żałują nieobecni!

Doprawdy, w ciągu wspomnianych dwu dni w polskim sercu refleksji nad dziejami sportu –tak przecież określić można znaczenie Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie i jego prężnie działający dział naukowy- wydarzyło się bardzo wiele. Nie pora ani prezentować, ani tym bardziej oceniać dokonań naukowych konferencji. Przyjdzie na to właściwy czas, kiedy amatorzy dziejów sportu wezmą do rąk opublikowany tom, składający się z referatów wygłoszonych w czasie sympozjum (oby stało się to jak najszybciej!). Warto natomiast przybliżyć zdarzenia towarzyszące części naukowej.

Jednym z nich było wyjątkowe spotkanie z udziałem wybitnych polskich olimpijczyków, Janusza Pyciaka-Peciaka i Tomasza Majewskiego (na fot. D. Słapek i majestatyczny Tomasz Majewski).

Rozmowę na temat współczesnego olimpizmu, a zwłaszcza rozmaitych zagrożeń stojących przed tym wyjątkowym ruchem-ideą (nie tylko w kontekście obu paryskich IO), prowadziła zresztą inna olimpijka, pani Katarzyna Deberny. W dyskusji przewijało się wiele wątków (niepokojów raczej), ale konkluzja była ze wszech miar pozytywna – igrzyska olimpijskie są ważne, potrzebne i… basta!

Kolejnym ważkim uzupełnieniem obrad była prezentacja nowej muzealnej wystawy i nowej… książki. Pretekstem do obu stała się tradycja zapalania znicza olimpijskiego i środka przenoszenia z Olimpii do miasta igrzysk świętego ognia, czyli pochodni olimpijskiej. Przeciekawą wystawę tychże oryginalnych i pełnych wszelakiej symboliki „sportowych artefaktów” komentowała p. Marta Marek, autorka równie wyjątkowej monografii pt. „Pochodnie olimpijskie” (Warszawa 2024, ss.). Na przybliżenie książki przyjdzie właściwy czas, a teraz wypada jedynie życzyć sobie, aby połączenie tematycznej wystawy z obszerną dotyczącą jej monografią stało się najlepszą tradycją, stałą i niezmienną w działalności muzeum sportu.

Warto jeszcze dodać, że uczestnicy konferencji otrzymali od organizatorów najnowszy egzemplarz „Dyskobola”, muzealnego magazynu, z wieloma niezwykle ważnymi artykułami ukazującymi „polską perspektywę” w IO w Paryżu w 1924. „Dyskobol” dostępny jest na https://www.muzeumsportu.waw.pl/muzeum/magazyn-dyskobol

Zachęcamy do lektury! Zobowiązujemy się również do regularnego anonsowania i komentowania wszelkich inicjatyw muzealnych związanych z historią sportu i olimpizmu!   

Dariusz Słapek      

Zobacz także: