Profesor Dariusz Słapek

Historia Centrum Kultury Fizycznej UMCS w l. 1951-2023

20 października 2023

19 października 2023 r. w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka świętowano jubileusz 70-lecia Centrum Kultury Fizycznej UMCS. Kto nie był, niech żałuje, bo jedynie namiastkę atmosfery i klimatu (nie zawsze i nie tylko oficjalnej) uroczystości oddają liczne informacje internetowe na temat tego ważnego wydarzenia (patrz: https://prasa.umcs.lublin.pl/Prasa%2020.10.2023.pdf ). Mając jednak na uwadze, że tzw. newsy mają raczej ulotny charakter, choć bez wątpienia w albumach rodzinnych wielu uhonorowanych z okazji jubileuszu pracowników Centrum i osób z jego dokonaniami związanych ilustrujące uroczystość fotografie znajdą poczesne miejsce, sądzić można, iż w szerzej pojmowanej pamięci środowiska przetrwają i pozostaną dzieła „natury czysto historycznej”.

Biorąc bowiem pod uwagę niewielką monografię autorstwa dr Krzysztofa Krawczyka, prof. UMCS, pt.  Historia Centrum Kultury Fizycznej UMCS w l. 1951-2023 (Lublin 2023, ss. 41), nabieram pewności, że główny organizator imprezy, Dyrektor CKF, Pan Doktor Tomasz Bielecki, wykazał się znakomitą wrażliwością na istotę i potrzeby historii polskiej kultury fizycznej. Z tej dobrze pojmowanej synergii autorsko-dyrektorskiej zrodziła się niezwykle potrzebna praca, która dobitnie pokazuje, że Ci z Lublina (od dziesięcioleci odpowiedzialni za lokalny sport akademicki) nie gęsi… Studia Wychowania Fizycznego w Polsce obrosły już w swoją literaturę i przynajmniej kilka ośrodków akademickich doczekało się poświęconych im monografii historycznych. Do grona nielicznych dołączył UMCS, co naturalne o tyle, że zupełnie świeże sportowe sukcesy naszych studentów wymagają nie tyle utrwalenia, co pokazania drogi, jaką na przestrzeni ostatnich 70 lat przeszedł sport studencki w trwałej symbiozie z Akademickim Związkiem Sportowym.

Historyczna wrażliwość akademików sportowców z UMCS zasługuje na pochwałę jeszcze z innego powodu. Oto obok książki dr Krawczyka uczestnicy uroczystości mieli okazje zapoznać się ze wspomnieniami pracowników CKF. To niezwykle cenna inicjatywa, bo w tej sytuacji wypada do trzech relacji, autorstwa dr Katarzyny Nieleszczuk, Bogusława Maciaszczyka oraz wspomnianego dr Krzysztofa Krawczyka, dołączyć kilka innych wspomnień (potencjalnych autorów bez liku!), które w połączeniu ze wspomnianą monografią stanowić mogą całkiem już pokaźną publikację… Trzymam kciuki za taki właśnie TRWAŁY finał jubileuszu 70 lat CKF UMCS!

Póki co poniżej publikujemy trzy wspomniane relacje, a chętnych do zapoznania się z monografią K. Krawczyka zapraszamy do kącika książki sportowej w czytelni Instytutu Historii UMCS. 

Segregator1a

        Dariusz Słapek

Zobacz także: