Profesor Dariusz Słapek

Z dziejów jeździectwa …

18 listopada 2020

Miło nam poinformować, że Prof. Andrzej Przegaliński
z Instytutu Historii UMCS, związany z LCDHS poprzez cykl wygłaszanych przez niego wykładów na temat dziejów jeździectwa na Lubelszczyźnie, na łamach naukowego czasopisma Annales UMCS sec. F Historia (74, 2019, s. 143-157), opublikował artykuł pt.: Z dziejów jeździectwa na Lubelszczyźnie. Pierwsze wyścigi konne w Lublinie w 1860 r. W streszczeniu artykułu autor pisze: „W artykule podjęto próbę opisania pierwszych zawodów jeździeckich odbytych w Lublinie w 1860 r. Tło dla rozważań stanowią dzieje hodowli koni i wyścigów w Królestwie Polskim, począwszy od lat Królestwa Polskiego konstytucyjnego, na epoce międzypowstaniowej kończąc. Opracowanie może być też traktowane jako przyczynek do historii Towarzystwa Rolniczego – wszak wystawa rolnicza urządzona wówczas
w stolicy guberni lubelskiej i towarzyszące jej atrakcje (w tym m.in. próba rączości koni) była ostatnią tego typu imprezą zorganizowaną pod patronatem Towarzystwa”.

Zachęcamy do lektury!

Cały artykuł do pobrania na stronie: https://journals.umcs.pl/f/article/view/9455/7256

O autorze:

Profesor Dariusz Słapek

„Niepoprawny (tzn. trudno ulegający zniechęceniu) kibic i entuzjasta sportu”. Wiek (nadwaga i …fajka) przerwały jego amatorską grę w piłkę nożną. Rozbrat z nią wypełnia zainteresowaniem dziejami sportu. Chce kiedyś o sobie powiedzieć, że jest historykiem sportu. Wie jednak, jakie to trudne, bo sporo pisał o dziejach sportu antycznego… Z tych wszystkich powodów wpadł na pomysł powołania Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu.

Zobacz także: