Redakcja LCDHS

Gratulatoria ilustrujące sportowe sukcesy RKS Motor Lublin

16 maja 2016

RKS Motor to prawdopodobnie najbardziej znany klub sportowy w naszym regionie. Ponad 65-letnia historia Motoru jest zapewnieniem niezwykle pokaźnego zbioru sportowych artefaktów, które właśnie trafiły do LCDHS.

str.091Z ogromną radością informujemy, że do depozytów Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu trafiła spora liczba gratulatoriów ilustrujących sportowe sukcesy RKS Motor Lublin z okresu od pocz. lat 60 XX wieku po pierwsza dekadę XXI wieku.

Stało się tak na podstawie umowy między LCDHS (Instytutem Historii UMCS) a Panią Beatą Czubacką, Prezes LKP Motor Lublin, której wyrażamy gorące podziękowania za gest przekonujący zarówno do Jej przywiązania do Klubu, jak i dużej wrażliwości historycznej, troski o zachowane eksponaty. Ich los jest w tej chwili bezpieczny i z pewnością niepodzielny zbiór zachowa swoją „motorowską” tożsamość (nie zostanie podzielony, rozczłąkowany itp.).

Każdy z przekazanych obiektów został już oczyszczony i sfotografowany tak, aby cenne pamiątki jak najszybciej udostępnić szerokiej publiczności. Nie chodzi tu wyłącznie o fanów piłki nożnej, bo pamiętać należy, że Motor był niegdyś dużym klubem wielosekcyjnym. W umieszczonych poniżej fotografiach pokazane zostały same gratulatoria, jak i – na kolejnych zdjęciach – powiększone napisy (często już w złym stanie zachowania) znajdujące się bezpośrednio na pucharach lub na towarzyszących im zawieszkach.

Tego rodzaju napisy wydają się ważnym źródłem pokazującym nie tylko drużynowe sukcesy zawodników lubelskiego klubu, ale też stanowiące ilustracje krajowych i międzynarodowych kontaktów lubelskich sportowców (lub „wyrazy wdzięczności” różnych władz wobec RKS MOTOR) . Stąd w zbiorze znalazły się także eksponaty pochodzące z innych klubów polskich i zagranicznych oraz wielu lokalnych i ogólnopolskich władz, stowarzyszeń etc..

Stan zachowania eksponatów jest dobry, choć są puchary wymagające naprawy, a część zawieszek dotarła do nas luzem i wobec tego trudno je przyporządkować do konkretnych obiektów (opakowania niektórych medali /2/ są, niestety, puste…). W sumie w zbiorach LCDHS znalazło się 46 pucharów metalowych, 6 ceramicznych, 8 wykonanych z różnych materiałów talerzy ozdobnych, 8 medali pamiątkowych. Część eksponatów posiada naklejone niewielkie karteczki z numeracją, co dowidzi, że zbiór próbowano kiedyś uporządkować i opisać.

Najcenniejsze wydają się gratulatoria pochodzące z okresu PRL, wykonywane na ogół na zamówienie przez wyspecjalizowanych rzemieślników. Stąd ich kształty i strona plastyczna daleko odbiegają od pewnych schematów obserwowanych w masowej produkcji pucharów możliwych do kupienia w sklepach sportowych. Innymi słowy, mają one „dusze” i przynajmniej niektóre posiadają pewne walory artystyczne. Gorąco zachęcamy do oglądania lubelskich gratulatoriów, które być może wyzwolą sportową pamięć niejednego z Państwa…

Niebawem na stronie LCDHS będzie można zobaczyć fotografie dyplomów, proporców, medali pamiątkowych i innych podobnych akcesoriów.

W konkretnych podstronach znajdziecie kolejno:
1. Fotografie
2. Puchary
3. Proporczyki
4. Pamiątki
5. Inne

Zobacz także: