Redakcja LCDHS

„Były takie wystawy”… – ekspozycja stała w dawnym Muzeum Sportu

3 lipca 2014

Najlepiej udokumentowaną wystawą dawnego Muzeum Kultury Fizycznej i Sportu (Oddział Muzeum Okręgowego), działającego w Lublinie w latach 1986-1992 jest wystawa stała „Sport w Lublinie” otwarta 11 grudnia 1986.

Wystawa prezentowała dorobek poszczególnych dyscyplin sportowych za pomocą ponad 1500 eksponatów. Reprezentowane były przede wszystkim: kolarstwo, lekka atletyka, pływanie, szachy, szermierka, gry zespołowe (piłka koszykowa, siatkowa i ręczna), tenis stołowy, sporty lotnicze, sporty motocyklowe, boks, podnoszenie ciężarów i żeglarstwo. W gablotach (pionowych i poziomych ustawionych na cokołach) można było obejrzeć: fotografie, odznaki, dyplomy, trofea, dokumenty i afisze. Plansze zawierały kalendarium najważniejszych wydarzeń w historii lubelskiego sportu i opowiadały o największych sukcesach lokalnych drużyn i zawodników. Statyczny charakter wystawy przełamywały takie duże i pokazywane poza gablotami eksponaty m. in.: spadochron, rowery, motocykle i ubiory sportowe.

W galerii można zobaczyć 90 czarno-białych zdjęć tej wystawy.

Zobacz także: