Redakcja LCDHS

Wawrzyn Olimpijski dla Dariusza Słapka

8 lipca 2013

W dniu 25 czerwca 2013 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie „Wawrzynów Olimpijskich 2012”„Srebrny Wawrzyn Olimpijski” w kategorii „Dzieła naukowe” (za lata 2009 – 2012) jury przyznało dr. hab. Dariuszowi Słapkowi z Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii UMCS za monumentalną pracę „Sport i widowiska w świecie antycznym” (Kraków – Warszawa 2010). 

„Wawrzyn Olimpijski ” w formie specjalnego medalu (wg. projektu artysty rzeźbiarza S. Sikory) przyznawany jest co cztery lata przez Polski Komitet Olimpijski (od roku 1967) jako wyraz uznania i szacunku dla polskich twórców, kształtujących humanistyczne wartości sportu oraz jego wizerunek w społeczeństwie. „Wawrzyn Olimpijski 2012” jest nagrodą specjalną przyznawaną za wybitne osiągnięcia twórcze między innymi w zakresie literatury, dzieł naukowych, muzyki, sztuk plastycznych. Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się m. in.  znakomici poeci – Tadeusz Różewicz, Jerzy Harasymowicz, wybitni publicyści – Bohdan Tomaszewski, rzeźbiarze i muzycy – Igor Mitoraj, Krzysztof Penderecki, Wojciech Kilar oraz wielcy humaniści – prof.  Jerzy Łanowski oraz prof. Bronisław Biliński.

Dr hab. Dariusz Słapek jest inicjatorem powstania Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu.

25062013319 25062013313

Zobacz także: