Antyczna Olimpia i ideały olimpijskie w praktyce

Mająca swoją siedzibę nieopodal ruin antycznej Olimpii Międzynarodowa Akademia Olimpijska, związana organizacyjnie z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim, od początku swego istnienia (1961 r.), stanowi centrum światowej edukacji olimpijskiej, od której zależy żywotność i zrozumienie dla potrzeby krzewienia ideałów olimpijskich.

Dość obrazowo rzec można, że dokonuje się tu akt „intelektualnego doładowania” współczesnego sportu, któremu w przeciwnym razie grozi komercjalizacja, specjalizacja, rekordyzacja i wszelkie inne wynikające z nich, a widoczne niekiedy gołym okiem zagrożenia. Uniwersalizm wartości olimpijskich sprzyja ich powszechnej akceptacji. Składają się na nie proste idee: radość wynikająca z wysiłku, stosowanie reguły fair play, szacunek dla rywala, dążenie do doskonałości i osiąganie równowagi między ciałem a duchem.

Środkiem służącym propagowaniu edukacji olimpijskiej są regularnie organizowane w Akademii Olimpijskiej seminaria, sympozja, szkolenia, konferencje, dyskusje, a nawet studia magisterskie i doktorskie. Na ostatniej Międzynarodowej Sesji dla Prezydentów i Dyrektorów Narodowych Akademii Olimpijskich w dniach 06-13 maja 2017 roku Polską Akademię Olimpijską reprezentował dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS, pracownik Instytutu Historii, twórca projektu Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu. Wiodącym tematem konferencji był problem „Olympic Movement: Governance based on Olympic Values”. Uczestnicy konferencji, pochodzący z ponad 30-u państw świata (sic!), wysłuchali kilkunastu „zamawianych” wykładów, pracowali w grupach dyskusyjnych i licznych warsztatach. W trakcie obrad plenarnych występowali też reprezentanci poszczególnych Narodowych Akademii Olimpijskich. D. Słapek wygłosił wykład na temat „Polska historia – Polacy wobec sportu, a cele Polskiej Akademii Olimpijskiej”. Mimo iż każdy dzień pełen był różnorodnych zajęć (ankiety, eseje, panelowe dyskusje…), był czas na mniej oficjalne rozmowy. Szczególnie cenne okazywały się spotkania z przedstawicielami państw arabskich (np. Kataru), azjatyckiej Korei Płd., Mongolii, Singapuru, ciągle egzotycznych krajów centralnej Afryki czy odległej Nowej Zelandii… Europejczycy często występowali w tych kontaktach w roli mentorów, choć rozmach i efekty  działań choćby tylko wymienionych wyżej narodowych akademii olimpijskich już dziś może budzić podziw. Każdy z uczestników sesji otrzymał z rąk Dziekana Akademii Prof. Kostasa Georgiadisa okolicznościowy dyplom, ale bez wątpienia to atmosfera, nawiązane kontakty i zawiązane przyjaźnie stanowiły niezwykle istotną wartość dodaną tej wyjątkowej konferencji.  Wszystko w duchu olimpizmu!

Author: Paweł Markiewicz

Historyk, archiwista, dziennikarz. Doktorant w Zakładzie Historii Społecznej XX wieku na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Zapalony działacz Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu i Akademickiego Związku Sportowego. Doświadczenie zdobywał uczestnicząc aktywnie w życiu organizacjach studenckich i młodzieżowych. Zaangażowany w realizację pasji jaką jest organizacja spotkań koncertów, debat, szkoleń, warsztatów, konferencji. Współpracownik agencji reklamowych, eventowych, firm szkoleniowych. Zainteresowania historyczne: życie codzienne okresu PRL, historia sportu, historia muzyki rockowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *