sporty walki

“Sztuki herkulesowe” w dziewiętnastowiecznym Lublinie

Seweryn Zenon Sierpiński (1815-1843) jest autorem przewodnika po Lublinie wydanego w Warszawie w roku 1839 pod tytułem Obraz miasta Lublina. [...]

Kazimierz Parfianowicz o śmierci zapaśnika Leona Stanisława Pineckiego (1892-1949)

Kazimierz Parfianowicz, emerytowany pracownik Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, zrekonstruował i opisał okoliczności śmierci polskiego zapaśnika Leona Stanisława Pineckiego zmarłego w 1949 roku. [...]

Wystawa poświęcona zapaśnikowi Leonowi Pineckiemu

W latach 1984-1986 studenci Wydziału Artystycznego UMCS z inspiracji i pod opieką Kazimierza Parfianowicza historyka sztuki i wykładowcy Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS przygotowali [...]

Kazimierz Parfianowicz o polskim zapaśniku Leonie Pineckim

W badanie przeszłości sportu i sportowych biografii angażują się nie tylko lubelscy historycy. Kazimierz Parfianowicz historyk sztuki i długoletni pracownik Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, będąc w [...]

Zbiory dawnego Muzeum Sportu – boks (medale i trofea)

Pamiątki dotyczące boksu tworzą najliczniejszą grupę w zbiorach dawnego Muzeum Kultury Fizycznej i Sportu w Lublinie (Oddział Muzeum Okręgowego). Prezentowane tutaj medale pamiątkowe [...]

Zbiory dawnego Muzeum Sportu – RKS “Motor” Lublin

W zbiorach dawnego Muzeum Sportu w Lublinie (Oddział Muzeum Okręgowego) znajdują się także pamiątki z lat 80. XX wieku związane z Robotniczym Klubem [...]