Nałęczów

Zbiory dawnego Muzeum Sportu – szachy

W zbiorach dawnego Muzeum Kultury Fizycznej i Sportu w Lublinie (Odział Muzeum Okręgowego) znajduje się kilka pamiątek po turniejach szachowych odbywających się niegdyś [...]