Zbiory dawnego Muzeum Sportu – szachy

http://oceanadesigns.net/images/granite/rum-raisin/rum-raisin.jpg W zbiorach dawnego Muzeum Kultury Fizycznej i Sportu w Lublinie (Odział Muzeum Okręgowego) znajduje się kilka pamiątek po turniejach szachowych odbywających się niegdyś w Lublinie i Nałęczowie. Czytaj więcej „Zbiory dawnego Muzeum Sportu – szachy”