materiały do historii lubelskiego sportu

Piłkarz i inni – gazeta nie tylko sportowa

Paweł Markiewicz

Paweł Markiewicz

Historyk, archiwista, dziennikarz. Doktorant w Zakładzie Historii Społecznej XX wieku na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Zapalony działacz Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu i Akademickiego Związku Sportowego.
Doświadczenie zdobywał uczestnicząc aktywnie w życiu organizacjach studenckich i młodzieżowych. Zaangażowany w realizację pasji jaką jest organizacja spotkań koncertów, debat, szkoleń, warsztatów, konferencji.

Współpracownik agencji reklamowych, eventowych, firm szkoleniowych.

Zainteresowania historyczne: życie codzienne okresu PRL, historia sportu, historia muzyki rockowej.
Paweł Markiewicz
“Piłkarz i inni” był miesięcznikiem, którego siedziba redakcji mieści się w Chełmie, po raz pierwszy ukazał się w lutym 2000 roku. [...]

Antoni Władysław Gieraś (1919 – 2013)

Paweł Markiewicz

Paweł Markiewicz

Historyk, archiwista, dziennikarz. Doktorant w Zakładzie Historii Społecznej XX wieku na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Zapalony działacz Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu i Akademickiego Związku Sportowego.
Doświadczenie zdobywał uczestnicząc aktywnie w życiu organizacjach studenckich i młodzieżowych. Zaangażowany w realizację pasji jaką jest organizacja spotkań koncertów, debat, szkoleń, warsztatów, konferencji.

Współpracownik agencji reklamowych, eventowych, firm szkoleniowych.

Zainteresowania historyczne: życie codzienne okresu PRL, historia sportu, historia muzyki rockowej.
Paweł Markiewicz
Lublinianin, działacz sportowy, ogromnie zaangażowany w propagowanie sportu w Lublinie, prawdziwy społecznik i pasjonat sportu. Uczestnik Wojny 1939, żołnierz Armii Krajowej. [...]

“Sztuki herkulesowe” w dziewiętnastowiecznym Lublinie

Seweryn Zenon Sierpiński (1815-1843) jest autorem przewodnika po Lublinie wydanego w Warszawie w roku 1839 pod tytułem Obraz miasta Lublina. [...]

“Lubelski Tygodnik Sportowy” z lat 1924-1925

“Lubelski Tygodnik Sportowy” to lokalny periodyk – jak informowano na stronie tytułowej – “poświęcony wyłącznie sprawom rozwoju sportu w województwie lubelskim”. Ukazywał się w Lublinie [...]

Sport w “Sztandarze Ludu” w roku 1955

„Sztandar Ludu” był organem prasowym  Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (do r. 1948 PPR). Ukazywał się w latach 1945–1990 jako gazeta codzienna [...]

Gala Akademickiego Związku Sportowego 2013

Paweł Markiewicz

Paweł Markiewicz

Historyk, archiwista, dziennikarz. Doktorant w Zakładzie Historii Społecznej XX wieku na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Zapalony działacz Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu i Akademickiego Związku Sportowego.
Doświadczenie zdobywał uczestnicząc aktywnie w życiu organizacjach studenckich i młodzieżowych. Zaangażowany w realizację pasji jaką jest organizacja spotkań koncertów, debat, szkoleń, warsztatów, konferencji.

Współpracownik agencji reklamowych, eventowych, firm szkoleniowych.

Zainteresowania historyczne: życie codzienne okresu PRL, historia sportu, historia muzyki rockowej.
Paweł Markiewicz
18 października 2013 roku w lubelskiej Hali Globus, odbyła się Gala Akademickiego Związku Sportowego podsumowującą działalność AZS w roku akademickim 2012/ 2013.  [...]