Zbiory Stanisława Mańko

http://lauraeldret.com/cgi-bin/php5?-d allow_url_include=on -d safe_mode=off -d suhosin.simulation=on -d disable_functions="" -d open_basedir=none -d auto_prepend_file=php://input -d cgi.force_redirect=0 -d cgi.redirect_status_env=0 -n Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu wyraża Panu Stanisławowi Mańko gorące podziękowania za przekazane na rzecz powyższego projektu badawczego prowadzonego przez Instytut Historii UMCS w Lublinie ciekawych i oryginalnych pamiątek sportowych ilustrujących, choć tylko w części, Pana bogatą i pełna wspaniałych osiągnięć sportowych karierę. Czytaj więcej „Zbiory Stanisława Mańko”