Kolarstwo na Lubelszczyźnie (1992-1999) – kronika Leszka Ryńskiego (VII)

Siódmy, przedostatni tom „Kroniki” prowadzonej przez Leszka Ryńskiego zawiera prawie 200 stron wycinków prasowych i fotografii uzupełnionych kronikarskimi notatkami, dotyczącymi historii lubelskiego kolarstwa i wydarzeń z życia Okręgowego Związku Kolarskiego w Lublinie w latach 1992-1999.

Kolarstwo na Lubelszczyźnie (1985-1991) – kronika Leszka Ryńskiego (VI)

Szósty tom „Kroniki” Leszka Ryńskiego, obejmujący lata 1985-1991, dokumentuje historię lubelskiego kolarstwa w okresie przemian politycznych i ustrojowych, które nie pozostały bez znaczenia dla rozwoju tej dyscypliny sportu w naszym regionie.

Kolarstwo na Lubelszczyźnie (1966) [1964-1975] – kronika Leszka Ryńskiego (III)

Trzeci tom „Kroniki” Leszka Ryńskiego obejmuje głównie wydarzenia kolarskie roku 1966. Część wycinków i zdjęć sięga jednak także do lat wcześniejszych (do 1964 r.) i późniejszych (do 1975). Układ całości nie jest już ściśle chronologiczny.

Kolarstwo na Lubelszczyźnie (1962-1966) – kronika Leszka Ryńskiego (II)

Drugi tom „Kroniki” przygotowanej przez Leszka Ryńskiego obejmuje lata 1962-1966 w historii lubelskiego kolarstwa. Na 50 kartach albumu mieszczą się zwięzłe informacje o wydarzeniach i wyścigach kolarskich, oryginalne czarno-białe fotografie i wycinki z lokalnej prasy.

Kolarstwo na Lubelszczyźnie (1893-1961) – kronika Leszka Ryńskiego (I)

Prezentujemy pierwszy z ośmiu tomów „Kroniki” przygotowanej przez Leszka Ryńskiego (1929-2014). Obejmuje on pierwsze siedemdziesiąt lat historii kolarstwa na Lubelszczyźnie. Czytaj więcej „Kolarstwo na Lubelszczyźnie (1893-1961) – kronika Leszka Ryńskiego (I)”