Straty osobowe AZS Lublin w latach II Wojny Światowej.

Poranek 1 września 1939 roku niósł za sobą tragiczną przepowiednię. Okazała się nią być śmierć milionów i jak się wówczas wydawać mogło, niemożliwe do odrobienia straty we wszelkich aspektach życia.  Jednym z założeń agresorów była fizyczna eksterminacja ludności w tym przede wszystkim inteligencji, która uważana jest za motor napędowy narodu, elitę za która zwykli obywatele winni podążać. Czytaj więcej „Straty osobowe AZS Lublin w latach II Wojny Światowej.”