Bolesław Skirmunt. „Niezłomny” w teczce ze skupu makulatury…

Nazwisko Bolesław Skirmunt nie budzi dziś pewnie prostych, sportowych skojarzeń. Zresztą losy tej wybitnej skądinąd postaci nie wiązały się jedynie i wyłącznie z tą formą aktywności ludzkiej. Czytaj więcej „Bolesław Skirmunt. „Niezłomny” w teczce ze skupu makulatury…”