Bolesław Skirmunt. „Niezłomny” w teczce ze skupu makulatury…

Nazwisko Bolesław Skirmunt nie budzi dziś pewnie prostych, sportowych skojarzeń. Zresztą losy tej wybitnej skądinąd postaci nie wiązały się jedynie i wyłącznie z tą formą aktywności ludzkiej. Czytaj więcej „Bolesław Skirmunt. „Niezłomny” w teczce ze skupu makulatury…”

Zbiory dawnego Muzeum Sportu – afisze sportowe z lat 1953-1987

Muzeum Sportu i Kultury Fizycznej oprócz plakatów zgromadziło także afisze z lat 1953-987 zapowiadające imprezy i zawody sportowe odbywające się w Lublinie, Puławach, Kraśniku i Świdniku. Czytaj więcej „Zbiory dawnego Muzeum Sportu – afisze sportowe z lat 1953-1987”