Afisze dawnego Muzeum Sportu

W galerii prezentujemy 10 afiszy zapowiadających wystawy i imprezy zorganizowane w latach 1987-1991 przez Muzeum Kultury Fizycznej i Sportu w Lublinie (Oddział Muzeum Okręgowego). Czytaj więcej „Afisze dawnego Muzeum Sportu”

Zbiory dawnego Muzeum Sportu – sporty lotnicze

Muzeum Kultury Fizycznej i Sportu istniejące w Lublinie jako oddział Muzeum Okręgowego zgromadziło dużą kolekcję pamiątek związanych z lotnictwem sportowym, szybownictwem i modelarstwem lotniczym. Czytaj więcej „Zbiory dawnego Muzeum Sportu – sporty lotnicze”

Historia Lubelskiego Klubu Lotniczego w okresie II Rzeczypospolitej

Lista publikacji na temat lubelskiego sportu wzbogaciła się ostatnio o monografię działalności Lubelskiego Klubu Lotniczego w dwudziestoleciu międzywojennym. Autorem pracy jest Mirosław Gajewski. Książka szeroko traktuje o tradycjach lotniczych ziemi lubelskiej. Losy lubelskiego lotnictwa sportowego w okresie II Rzeczypospolitej osadzone zostały w szerokim kontekście, jakim jest rozwoju przemysłu lotniczego w regionie. Autor omawia też udział członków Lubelskiego Klubu Lotniczego w II wojnie światowej.

Okładka książki Mirosława Gajewskiego