Relacja z Wystawy „Sportowa Pamieć Lublina”

Poniżej prezentujemy wstępną relację i wywiad z Profesorem Dariuszem Słapkiem dotyczące prezentowania wystawy „Sportowa Pamieć Lublina” realizowanej wysiłkiem Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu. Relacja zrealizowana na potrzeby Klubu Sportowego PACO przez Krzysztofa Basińskiego. 

Sukces sportowy osiąga swą pełnię, jeśli dostrzegać jego skutki poza nim samym. Zakres jego społecznego oddziaływania staje się miarą jego wielkości i trwałości, bo sport potrafi integrować, kształtować wielorakie tożsamości, kreować właściwe postawy, mobilizować i rozbudzać powszechnie akceptowane zachowania. Pozbawiony wartości humanistycznych staje się czystym widowiskiem i błahą rozrywką. Z tego powodu zawsze wymagał i ciągle potrzebuje intelektualnego zaplecza, swego rodzaju „sofistycznego doładowania”. Poszukiwać go można w literaturze i sztuce, wzmacniać filozoficzną zadumą i refleksją o estetyce, a wreszcie wspierać zdobyczami nauki.

3394962542afb44482d5

Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu (działające przy Instytucie Historii UMCS) od ponad roku podejmuje szereg działań zmierzających do wydobycia i wyeksponowania wspomnianych zadań i funkcji sportu tkwiących w jego barwnej, ale i złożonej przeszłości (historiasportu.umcs.lublin.pl).

Najnowszym przedsięwzięciem LCDHS jest wystawa „Sportowa pamięć Lublina. Lubelskie afisze i plakaty sportowe”. Pokażemy na niej „sztukę ulicy” towarzyszącą rozwojowi Naszego Miasta już od początku XX wieku. Wątpliwa – niekiedy – co do walorów estetycznych, pisana raczej przez małe „s”, stanowi mimo wszystko znakomite résumé historii lubelskiego sportu. Wcale nielakonicznie ilustruje jego istotne cechy, specyfikę i kondycję, manifestuje jego wzloty i upadki, a przede wszystkim siłę związków lokalnego sportu z
historią Lublina.

Author: Paweł Markiewicz

Historyk, archiwista, dziennikarz. Doktorant w Zakładzie Historii Społecznej XX wieku na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Zapalony działacz Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu i Akademickiego Związku Sportowego. Doświadczenie zdobywał uczestnicząc aktywnie w życiu organizacjach studenckich i młodzieżowych. Zaangażowany w realizację pasji jaką jest organizacja spotkań koncertów, debat, szkoleń, warsztatów, konferencji. Współpracownik agencji reklamowych, eventowych, firm szkoleniowych. Zainteresowania historyczne: życie codzienne okresu PRL, historia sportu, historia muzyki rockowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *