Początki Lubelskiego Towarzystwa Cyklistów

W niedługim czasie od zakończenia istnienia cyklodromu pana Służewskiego, bo w 1890 roku p. A. Hildebrand, będąc sam zamiłowanym zwolennikiem dwukołowca, wynajął pałacyk obok szpitala wojskowego i  tam za wynagrodzeniem uczył jazdy rowerowej.

Tygodnik Illustrowany., Seria 5, t.8, nr 201 (1893) + wkładka - KopiaNależy tutaj wspomnieć, że ów dobroczyńca założył pierwszy w naszym mieście skład rowerów. Sam też zachęcał młodzież do uczestniczenia w wycieczkach zamiejscowych, w których szczupłe, bo 15 osobowe grono brało udział. Wycieczki te odbywały się prawie w każdą niedzielę i święto. Na swoim koncie mieli wypady do Nowej Aleksandrii (czyli Puław – przyp. red.), Chełma Zamościa, a nawet do Radomia.

Po wyjeździe p. Hilderbranda z Lublina w 1891 roku, stanowisko jego zajął pan Sosnowski. Sport kołowy zaczął się rozwijać i  1892 roku liczba jeżdżących wynosiła już blisko 30 osób.

10 września 1892 roku na wspólnej wycieczce do lasów Garbowskich – panowie Ludomir Kiesewetter i A. Pleszczyński wystąpili z projektem założenia w Lublinie samodzielnego klubu cyklistów. Myśl ta została przez wszystkich pomyślnie przyjęta i natychmiast upoważniono L. Kiesewettera, M. Wierowkina i Siemiganowskiego do poczynienia odpowiednich kroków, celem uzyskania zatwierdzenia ustawy.

Opracowany projekt statutu był wzorowany na statucie Towarzystwa Kaliskiego.  Uchwalono go już na początku 1893 roku. W oczekiwaniu na zatwierdzenie statutu, p. Ludwik Kiesewetter postarał się o ustanowienie w Lublinie konsula Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów na miejsce pana Nagórskiego, który z Lublina wyjechał. Spełniając życzenie swoich członków, WTC na konsula naznaczyło pana Zarembę, najstarszego jeźdźca w Lublinie. Nie poprzestając na tym pan Kiesewetter wyszukał i wynajął plac i urządził na nim tor, pobierając od uczących się opłatę po rs. 10 od osoby.

Ustawa Towarzystwa Cyklistów Lubelskich uzyskała zatwierdzenie ministerium w czerwcu 1893 roku, a w sierpniu odbyło się pierwsze zebranie z udziałem 50 członków. , na którym wybrano pierwszy komitet. Na jego czele stanął Roman Zaremba, a wiceprezesem został dr Stanisław Dobrucki.

Odtąd sport cyklowy począł się rozwijać. Na jesieni 1893 roku do LTC należało już 70 osób. Urządzano wiele wycieczek, a podczas jednej z nich zorganizowano pierwsze wyścigi szosowe pomiędzy Lublinem a Pisakami. W niektórych wycieczkach brały udział rodziny członków, i wówczas przy muzyce zabawiano się nieraz do późnej nocy tańcami na świeżem powietrzu.

W 1894 roku LTC liczyło 130 członków. Na jesieni doszło do zmiany w zarządzie. Nowy komitet urządził ślizgawkę i ulepszył istniejącą już kręgielnię, a także bardziej urozmaicił program wycieczek. Tym samym cyklodrom tętnił życiem również w zimie. W dnie świąteczne na ślizgawce przygrywała orkiestra wojskowa i pobudzała skocznemi melodjami do głębszego uczestnictwa w zabawach. Na cyklodromie urządzano przeróżne zabawy kostiumowe. Sam tor przystrajano w chorągiewki, zieleń i różnokolorowe lampiony, a po zapadnięciu zmroku był oświetlany przez sztuczne ognie. Osób zawsze zbierało się kilkaset, masek i komicznych kostiumów kilkanaście, ale intryg ani dowcipów nie było.

Artykuł dzięki uprzejmości portalu ryneklubelski.pl 

 

Tomasz Brzuszkiewicz

Absolwent Historii UMCS. Pasjonuję się historią Lublina. Od dłuższego czasu tworzę funpage na Facebooku "Civitatis Lublinensis" oraz internetowego czasopisma "Rynek Lubelski".

Latest posts by Tomasz Brzuszkiewicz (see all)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *