Praktyki studenckie!

Tastylia Wholesaler Dzięki uprzejmości władz Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej,
LCDHS umożliwia odbycie praktyk studenckich.

buy tinidazole online Do współpracy zapraszamy szczególnie studentów:
– historii
– filologii polskiej
– informatyki

Zapraszamy każdego pasjonata sportu, któremu na sercu leży ratowanie 
pamięci o bogatej przeszłości lubelskiego sportu!

Zainteresowanych prosimy o kontakt: info@historiasportu.umcs.lublin.pl

Zapraszamy!