Materiały Leszka Ryńskiego w zbiorach LCDHS

Dzięki uprzejmości Pani Heleny Ryńskiej i Pana Artura Arasimowicza Lubelskie Centrum Dokumentacji Sportu wzbogaciło się o 18 tomów materiałów opracowanych przez zmarłego 23 marca 2014 roku Leszka Ryńskiego – prawnika, ale także zawodnika, a potem sędziego i działacza sportowego związanego z lekką atletyką, kolarstwem i sportem motorowym. Był on także autorem prac dotyczących historii lubelskiego kolarstwa, Automobilklubu Lubelskiego i lekkiej atletyki.

W spuściźnie po Leszku Ryńskim podarowanej Lubelskiemu Centrum Dokumentacji Historii Sportu znajduje się 9 wielkoformatowych albumów, pełniących rolę kronik lubelskiego cyklizmu. Pierwszy tom rozpoczyna się w roku 1861. Pozostałe obejmują czas do roku 2012. Zawierają one wpisy kronikarskie  prowadzone przez Leszka Ryńskiego dotyczące zawodów kolarskich, Lubelskiego Okręgowego Związku Kolarskiego, a także wycinki prasowe i wiele zdjęć z  wydarzeń sportowych, rejestrujących również  wiele ciekawych szczegółów z życia codziennego w PRL.

Pani Helena Ryńska przekazała też do LCDHS maszynopisy prac autorstwa Leszka Ryńskiego: 50 lat Lubelskiego Okręgowego Związku Kolarskiego 1949-1999  i  70 lat lekkiej atletyki na Lubelszczyźnie 1922-1992 oraz tom sprawozdań z działalności Automobilklubu Lubelskiego w latach 1999-2003. W spuściźnie po Leszku Ryńskim znalazł się też  tom wycinków z prasy ogólnopolskiej dotyczących kolarstwa i rekreacji rowerowej oraz maszynopis pracy magisterskiej Mieczysława Niewiadomskiego Początki sportu w Lublinie. Przyczynek do historii sportu w Królestwie Polskim obronionej w warszawskiej AWF w roku 1958.

 

Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu wyraża gorące podziękowanie Pani Helenie Ryńskiej i Panu Arturowi Arasimowiczowi za przekazanie materiałów tworzonych i zbieranych przez Leszka Ryńskiego przez ponad pół wieku. Mamy nadzieję, że zawarte w nich informacje posłużą dobrze poznaniu dziejów Lublina i Lubelszczyzny.

Author: Paweł Markiewicz

Historyk, archiwista, dziennikarz. Doktorant w Zakładzie Historii Społecznej XX wieku na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Zapalony działacz Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu i Akademickiego Związku Sportowego. Doświadczenie zdobywał uczestnicząc aktywnie w życiu organizacjach studenckich i młodzieżowych. Zaangażowany w realizację pasji jaką jest organizacja spotkań koncertów, debat, szkoleń, warsztatów, konferencji. Współpracownik agencji reklamowych, eventowych, firm szkoleniowych. Zainteresowania historyczne: życie codzienne okresu PRL, historia sportu, historia muzyki rockowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *