„Historia poniatowskiego sportu w latach 1951-2016”

Historia lokalnego sportu właściwie nieprzerwanie skupia uwagę sporej części środowisk nie tylko lubelskich regionalistów.

Profesjonalni (czyt. akademiccy) historycy na ogół oddają w tym względzie pole miłośnikom „małych ojczyzn”, choć wiele w kwestii tej trwałej do niedawna linii demarkacyjnej uległo zmianie. Z reguły jednak monografie raczej niewielkich klubów sportowych wychodzą spod pióra lokalnych badaczy.

Dzieje się tak dlatego, że znane akademikom publiczne archiwa i materiały prasowe na ogół nie obfitują w informacje adekwatne do prowadzenia studiów nad klubami pokroju RKS „Stal” Poniatowa. Znakomicie łatwiej do oryginalnych źródeł docierać regionalistom, doskonale rozeznanym w możliwościach pozyskania właściwych informacji członkom owych wspólnot. Stało się tak w przypadku Pani Ilony Ruty, która uzyskała dostęp do mało znanych kronik klubu (powstałych w połowie lat 70-ych 20 wieku i wartych kontynuowania!) oraz przeprowadziła wywiady z osobami, które w przeszłości były zaangażowane w „tworzenie” poniatowskiego sportu.

W połączeniu z rzadką i raczej trudno dostępną literaturą przedmiotu powstała praca na wskroś oryginalna choćby z tego względu, że dzieje sportu zostały w niej przedstawione na tle historii miasta i najważniejszego miastotwórczego czynnika, miejscowej „Edy”. Łatwo zatem dostrzec zasadniczy związek między kondycją fabryki, a osiągnięciami poniatowskich sportowców. To bez wątpienia relacja ważna nie tylko w dziejach RKS”Stal”, ale i całego miasta.

Niewątpliwą wartością „dodaną” pracy są towarzyszące jej aneksy. W jednym z nich odnaleźć można 24 fotografie, które w sporej części nie były dotąd publikowane. Statystyków sportu, nie zawsze zainteresowanych tradycyjną narracją historyczną, z pewnością usatysfakcjonuje tabela z wynikami piłkarskiej drużyny „Stali” z lat 1951-2016. Mniej trudu kosztowało autorkę zamieszczenie najważniejszych fragmentów pierwszego statutu RKS „Stal” Poniatowa z 1967 r.

Nie oznacza to, że powstanie pracy było procesem łatwym i prostym. Autorka włożyła wiele wysiłku, aby zebranym skrupulatnie informacjom nadać formę klasycznej („odpowiedzialnej w sensie dokumentowania faktów) historycznej narracji.

Praca powstała na prowadzonym przez prof. nadz. Dariusza Słapka seminarium w ramach Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych „Historia i Wiedza o Społeczeństwie” w Instytucie Historii UMCS w Lublinie w roku akademickim 2016/2017.

Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu serdecznie dziękuje Autorce, Pani Ilonie Rucie za zgodę na opublikowanie pracy na stronie internetowej Centrum.

Author: Paweł Markiewicz

Historyk, archiwista, dziennikarz. Doktorant w Zakładzie Historii Społecznej XX wieku na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Zapalony działacz Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu i Akademickiego Związku Sportowego. Doświadczenie zdobywał uczestnicząc aktywnie w życiu organizacjach studenckich i młodzieżowych. Zaangażowany w realizację pasji jaką jest organizacja spotkań koncertów, debat, szkoleń, warsztatów, konferencji. Współpracownik agencji reklamowych, eventowych, firm szkoleniowych. Zainteresowania historyczne: życie codzienne okresu PRL, historia sportu, historia muzyki rockowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *