Były takie wystawy… „Sport w ekslibrisie” – wystawa z roku 1988

Muzeum Kultury Fizycznej i Sportu w Lublinie (Oddział Muzeum Okręgowego) zorganizowało kilka wystaw poświęconych obecności motywów sportowych w różnych dziedzinach sztuki. Od kwietnia do września 1988 roku na wystawie „Sport w ekslibrisie” prezentowano ponad 500 ekslibrisów inspirowanych sportem. Te niewielkie książkowe znaki własnościowe wykonane technikami graficznymi pochodziły z prywatnej kolekcji Alfreda Gaudy. Były one dziełem 208 grafików z 20 państw. Dyscyplinami, do których najczęściej nawiązywali twórcy ekslibrisów były: szachy, żeglarstwo, taternictwo, jeździectwo, piłka nożna, narciarstwo, lekka atletyka i wędkarstwo. Niektóre miniatury graficzne poświęcono wybitnym sportowcom: Gari Kasparowowi, Anatolijowi Karpowowi, Oldze Korbut, Nadii Comaneci, Irenie Szewińskiej, Grażynie Rabsztyn, Januszowi Sidle, Januszowi Peciakowi, Waldemarowi Baszanowskiemu, Leonidowi Telidze i in. Na wystawie pokazano też ekslibrisy dziennikarzy sportowych Bohdana Tomaszewskiego, Jacka Żemantowskiego oraz trenera Jacka Gmocha. Wystawa lubelska była piątą z kolei i największą w swoim czasie ekspozycją ekslibrisów sportowych w Polsce. Maria Grybel-Meksuła i Alfred Gauda – autorzy jej scenariusza wydali z tej okazji informator „Sport w ekslibrisie”. W galerii prezentujemy trzy zdjęcia z wystawy ze zbiorów Muzeum Lubelskiego oraz reprodukcje informatora M. Grybel-Meksuły i A. Gaudy „Sport w ekslibrisie” (Lublin 1988).

Author: Paweł Markiewicz

Historyk, archiwista, dziennikarz. Doktorant w Zakładzie Historii Społecznej XX wieku na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Zapalony działacz Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu i Akademickiego Związku Sportowego. Doświadczenie zdobywał uczestnicząc aktywnie w życiu organizacjach studenckich i młodzieżowych. Zaangażowany w realizację pasji jaką jest organizacja spotkań koncertów, debat, szkoleń, warsztatów, konferencji. Współpracownik agencji reklamowych, eventowych, firm szkoleniowych. Zainteresowania historyczne: życie codzienne okresu PRL, historia sportu, historia muzyki rockowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *