Na dwóch i trzech kołach dookoła Polski – rok 1957

go to site W roku 1957 sympatycy kolarstwa na Lubelszczyźnie interesowali się nie tylko wyścigami  należącymi do oficjalnego kalendarza imprez, ale też ich organizacyjnym kontekstem i wydarzeniami dziejącymi się na ich marginesie. Czytaj więcej „Na dwóch i trzech kołach dookoła Polski – rok 1957”

Kazimierz Parfianowicz o polskim zapaśniku Leonie Pineckim

W badanie przeszłości sportu i sportowych biografii angażują się nie tylko lubelscy historycy. Kazimierz Parfianowicz historyk sztuki i długoletni pracownik Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, będąc w 1983 roku wraz ze studentami na obozie w Łagowie, przypadkowo zetknął się z postacią zapaśnika Leona Stanisława Pineckiego (1892-1949). Czytaj więcej „Kazimierz Parfianowicz o polskim zapaśniku Leonie Pineckim”

Kolarstwo na Lubelszczyźnie w roku 1957 – album Leszka Ryńskiego

W galerii prezentujemy jeden z albumów przygotowanych przez Leszka Ryńskiego (1929-2014) przekazany Lubelskiemu Centrum Dokumentacji Sportu wraz z innymi materiałami przez Panią Helenę Ryńską. Czytaj więcej „Kolarstwo na Lubelszczyźnie w roku 1957 – album Leszka Ryńskiego”

Były takie wystawy… „Sport w ekslibrisie” – wystawa z roku 1988

Muzeum Kultury Fizycznej i Sportu w Lublinie (Oddział Muzeum Okręgowego) zorganizowało kilka wystaw poświęconych obecności motywów sportowych w różnych dziedzinach sztuki. Czytaj więcej „Były takie wystawy… „Sport w ekslibrisie” – wystawa z roku 1988”

Materiały Leszka Ryńskiego w zbiorach LCDHS

Dzięki uprzejmości Pani Heleny Ryńskiej i Pana Artura Arasimowicza Lubelskie Centrum Dokumentacji Sportu wzbogaciło się o 18 tomów materiałów opracowanych przez zmarłego 23 marca 2014 roku Leszka Ryńskiego – prawnika, ale także zawodnika, a potem sędziego i działacza sportowego związanego z lekką atletyką, kolarstwem i sportem motorowym. Był on także autorem prac dotyczących historii lubelskiego kolarstwa, Automobilklubu Lubelskiego i lekkiej atletyki.

W spuściźnie po Leszku Ryńskim podarowanej Lubelskiemu Centrum Dokumentacji Historii Sportu znajduje się 9 wielkoformatowych albumów, pełniących rolę kronik lubelskiego cyklizmu. Pierwszy tom rozpoczyna się w roku 1861. Pozostałe obejmują czas do roku 2012. Zawierają one wpisy kronikarskie  prowadzone przez Leszka Ryńskiego dotyczące zawodów kolarskich, Lubelskiego Okręgowego Związku Kolarskiego, a także wycinki prasowe i wiele zdjęć z  wydarzeń sportowych, rejestrujących również  wiele ciekawych szczegółów z życia codziennego w PRL.

Pani Helena Ryńska przekazała też do LCDHS maszynopisy prac autorstwa Leszka Ryńskiego: 50 lat Lubelskiego Okręgowego Związku Kolarskiego 1949-1999  i  70 lat lekkiej atletyki na Lubelszczyźnie 1922-1992 oraz tom sprawozdań z działalności Automobilklubu Lubelskiego w latach 1999-2003. W spuściźnie po Leszku Ryńskim znalazł się też  tom wycinków z prasy ogólnopolskiej dotyczących kolarstwa i rekreacji rowerowej oraz maszynopis pracy magisterskiej Mieczysława Niewiadomskiego Początki sportu w Lublinie. Przyczynek do historii sportu w Królestwie Polskim obronionej w warszawskiej AWF w roku 1958.

 

Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu wyraża gorące podziękowanie Pani Helenie Ryńskiej i Panu Arturowi Arasimowiczowi za przekazanie materiałów tworzonych i zbieranych przez Leszka Ryńskiego przez ponad pół wieku. Mamy nadzieję, że zawarte w nich informacje posłużą dobrze poznaniu dziejów Lublina i Lubelszczyzny.