„70 lat lekkiej atletyki na Lubelszczyźnie 1922-1992” L. Piątek, A. Krychowski, M. Chemielewski, J. Wierzchowski, I. Wiejak

Przedstawiamy czytelnikom wyjątkowy maszynopis autorstwa Lucjana Piątka, Andrzeja Krychowskiego, Marka Chmielewskiego, Jerzego Wierzchowskiego i Izydora Wiejaka pt.: „70 lat lekkiej atletyki na Lubelszczyźnie 1922-1992”, powstałego w 1992 r.  Czytaj więcej „„70 lat lekkiej atletyki na Lubelszczyźnie 1922-1992” L. Piątek, A. Krychowski, M. Chemielewski, J. Wierzchowski, I. Wiejak”

„Andrzej Głąb – studium lokalnego bohatera sportowego” E. Feliks – Niedzielska

Uprzejmie dziękujemy Pani Ewie Feliks – Niedzielskiej za zgodę na opublikowanie na stronie LCDHS pracy Jej autorstwa pt: „Andrzej Głąb – studium lokalnego bohatera sportowego”. Czytaj więcej „„Andrzej Głąb – studium lokalnego bohatera sportowego” E. Feliks – Niedzielska”

Wspomnienia Ryszarda Jędrzejewskiego

Urodził si« 27 V 1911 r. w Lublinie. W latach 1932 – 1938 studiował na Wydziale Lekarskim oraz w Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego, W 1930 r. wstąpił do AZS Lublin, a w 1934 r. do AZS Poznań. Uprawiał lekką atletykę i pływanie. W latach 1933 • 1938 był instruktorem gier sportowych, atletyki terenowej i pływania na terenie województwa poznańskiego. W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. był chirurgiem szpitala powiatowego W Sochaczewie. Okres okupacji hitlerowskiej spędził w Lublinie, gdzie działał w konspiracyjnej służbie zdrowia oraz organizował podziemne życic sportowe. W latach 1946 – 1952 pełnił funkcję dyrektora Wojewódzkiej Poradni Sportowo-Lckarskicj w Lublinie, a następnie pracował w służbie zdrowia. Obecnie na emeryturze. Czytaj więcej „Wspomnienia Ryszarda Jędrzejewskiego”